Tom nie potrafił zaspokoić oczekiwań Mary.

  • oczekiwanie n.noun = expectation
  • zaspokoić ‑koję ‑koisz ‑kój pf, impf zaspokajać = to satisfy, indulge (a whim)