Tom nie potrafił się zmusić, żeby udusić Mary (Sentence Note)

  • dusić -szę -sisz (impf), (pf) udusić or zadusić = to strangle, throttle, smother, stifle, stew (meat).
  • & się (intransitive) = to suffocate, choke, strangle o.s.