Tom nie myślał, że ktokolwiek go rozpozna.

rozpoznać -am -asz pf, impf rozpoznawać -znaję -jesz = recognize, make out, diagnose