Tom nie mógł wytłumaczyć Mary, o co mu chodziło. (Sentence Note)

  • o co mi/ci/mu/jej chodziło = phrase = what I/you/he/she meant (by that).