Tom nie mógł już dłużej wytrzymać z Mary. (Sentence Note)

  • wytrzymać ‑am ‑asz pf, impf wytrzymywać ‑muję ‑jesz = to last, withstand, bear, endure, stand up to