Tom nie mógł chodzić bez kul. (Sentence Note)

NOTE (in this context) = kula (feminine noun) = crutch. ‘chodzić o kulach’ = to walk on crutches.