Tom nie ma zamiaru się kłócić.(Sentence Note)

  • kłócić się (-cę -cisz) (impf), (pf) pokłócić się z +Instrumental = to quarrel, argue, have a spat, clash