Tom nie ma powodu do złości. (Sentence Note)

złość (f. noun) = anger, wrath, rage. ‘ze złości’ = out of anger e.g. ‘purpurowy ze złości’ = purple with (from) rage and ‘kipieć ze złości’ = to boil over with rage