Tom nie ma pojęcia, gdzie zacząć.(Sentence Note)

  • zacząć (zacznę -niesz) (pf), (impf) zaczynać (trans) = to begin. ~ się (intrans) to begin