Tom nie jest upoważniony.

  • upoważniony aj = authorised