Tom nie jest nieśmiały.(Sentence Note)

  • nieśmiały (adj) = bashful, shy, retiring, demure. (av) = nieśmiało