Tom nie chciał, żeby Mary prowadziła po pijanemu.

  • pijany aj = drunk, drunken.
  • po pijanemu = while drunk