Tom nie chciał zawstydzić Mary.

  • zawstydzić ‑dzę ‑dzisz pf, impf zawstydzać= to shame s.o., mortify.
  • ~ się = to be put to shame