Tom nie chciał wracać do swojego miejsca urodzenia. (Sentence Note)

urodzenie n.noun = birth