Tom nie chciał opowiedzieć Mary historii swojego życia.

  • powiedzieć ‑wiem ‑wiesz ‑wiedzą -wiedz pf, impf mówić ‑wię ‑wisz = to say, speak, talk
  • opowiedzieć ‑wiem ‑wiesz ‑wiedzą pf, impf opowiadać = to tell, narrate, recount.
    & się za+Instr = espouse, come out in favor of
  • naopowiedzieć ‑wiem ‑wiesz ‑wiedzą pf, impf naopowiadać +Gen = to say quite enough
  • odpowiedzieć ‑wiem ‑wiesz ‑wiedzą pf, impf odpowiadać = 1]. answer (na+Acc] to. 2] za+A be responsible for. 3] +Dat correspond to, meet s.o.'s needs
  • dopowiedzieć ‑wiem ‑wiesz ‑wiedzą pf, impf dopowiadać = to say the unspoken, fill in, add
  • zapowiedzieć ‑wiem ‑wiesz ‑wiedzą pf, impf zapowiadać = to announce, signal, forecast, foretell.
  • & się na+A = to promise to be