Tom nie chciał narzucać się Mary.

  • narzucić ‑cę ‑cisz pf, impf narzucać na+A throw on. impose on.
  • ~ się +D = impose o.s. on s.o., to obtrude o.s. on s.o.