Tom nie chciał być królikiem doświadczalnym.

= królik doświadczalny (idiom) = literally, experimental rabbit = guinea pig = a test subject