Tom nie chce zniechęcić Mary.

  • zniechęcić ‑cę ‑cisz pf, impf zniechęcać = to discourage, disincline.
  • & się = to lose one’s enthusiasm