Tom nie był dzisiaj w swojej skórze.(Sentence Note)

NOTE: skóra (feminine noun) = skin, leather, hide, rind.

  • Literally in English = ‘Tom wasn’t in his own skin today’.