Tom namówił Mary na pójście. (Sentence Note)

namówić ‑wię ‑wisz pf, impf namawiać = to persuade, encourage. (impf = try to persuade, coax, urge)