Tom musi usłyszeć złe wiadomości bezpośrednio od Mary. (Sentence Note)

  • bezpośredni (adj) = direct, immediate, straightforward. (adv) bezpośrednio directly, immediately.
  • bezpośredniość (f noun) = immediacy, directness