Tom musi podjąć to ryzyko.

English Translation

Tom has got to take that risk.

podjąć podejmę ‑miesz pf, impf podejmować ‑muję ‑jesz = to take on, undertake (work, risk, etc). draw, take out (money from the bank). /// ~ się +G = undertake s.t.