Tom może ci doradzić.

  • doradzić ‑dzę ‑dzisz pf, impf doradzać +D = to advise, counsel
  • radzić ‑dzę ‑dzisz radź impf, pf poradzić +D = to advise.
  • & sobie = to manage, handle.
  • & sobie sam = to fend for o.s.