Tom mówi, że nigdy mu się nic nie śni.

  • śnić się ‑śni (3 person only) impf, pf przyśnić się + Dative = to appear to s.o. in a dream.