Tom mnie przeraża.

  • przerazić ‑rażę ‑zisz pf, impf przerażać = to frighten, terrify
  • & się +G = become frightened of, take fright