Tom miał być przeniesiony do Bostonu, ale zamiast tego, zdecydowali się go zwolnić. (Sentence Note)

przeniesiony =adj = transferred, moved, reassigned, taken