Tom mawiał, że za dużo gadam. (Sentence Note)

mawiać = to say (habitually, regularly)