Tom ma przyzwoitą pensję.

przyzwoity aj = decent, seemly, proper. av przyzwoicie