Tom ma krewnych w Bostonie.

krewny aj (as mp noun) = relative, relation