Tom ledwo się rusza.(Sentence Note)

  • ruszyć (-szę -szysz) (pf), (impf) ruszać (transitive) = to move, touch. get underway
  • ukruszyć (-sze -szysz) (pf) = to break off, tear off