Tom, kim chcesz zostać kiedy dorośniesz?

dorastać -am -asz (impf), (pf) dorosnąć -snę -śniesz do+G = to reach a certain height, to grow up, to be equal to (task)