Tom jest zapalonym kolekcjonerem dzieł sztuki.

  • zapalony aj 1] lighted, ignited. 2] avid, keen