Tom jest wystarczająco dorosły, żeby podejmować decyzje samodzielnie.(Sentence Note)

  • samodzielnie (adv) = independently
  • samodzielny (adj) independent, self-reliant.
  • samodzielność (f noun) = independence
  • niesamodzielny (adj) dependent. (adv) niesamodzielnie
  • dzielność (f noun) = bravery, resourcefulness
  • udzielność (f noun) = sovereignty (the authority of a state to govern itself or another state).