Tom jest wstrętny. (Sentence Note)

  • wstrętny (adj) = obnoxious, objectionable, despicable. (adv) wstrętnie