Tom jest w pokoju przesłuchań.(Sentence Note)

  • przesłuchanie (n noun) - interrogation, cross‑examination
  • przesłuchać ‑am ‑asz (pf), (impf) przesłuchiwać ‑chuję ‑jesz = to interrogate, cross‑examine