Tom jest urodzonym artystą.

  • urodzony aj = natural-born, natural, born