Tom jest trochę zwariowany. (Sentence Note)

  • zwariowany aj = crazy, daft, berserk