Tom jest teraz niezwykle zajęty. (Sentence Note)

Note: niezwykle (adverb) niezwykły (adj) niezwykli = unusually, exceptional, extremely.