Tom jest skazany za napad na bank.(Sentence Note)

  • skazany = adj = convicted, condemned.
  • skazać (skażę -żesz) (pf), (impf) skazywać (-zuję -jesz) = to condemn, na +Accus sentence to
  • rozkazać (-każę -żesz) (pf), (impf) kazać = to give order, command, +Dative = to