Tom jest ścigany przez policję.

  • ścigany aj = wanted or pursued (by the law)
  • ścigać ‑am ‑asz impf = to hunt, pursue, chase, pursue, investigate. & się = to race