Tom jest psychologiem dziecięcym, prawda?

  • dziecięcy aj = child’s, children’s, childlike