Tom jest niesłychanie uprzedzony.

  • uprzedzony adj = forewarned, biased, narrow‑minded, prejudiced
  • niesłychany adj = unheard‑of. adv = nieslychanie = unbelievably