Tom jest karłem.

karzeł ‑rła mp.noun (Nom plural = karły) dwarf. dim = karzełek. fem = karlica