Tom jest chętny, żeby spróbować czegokolwiek. (Sentence Note)

  • chętny (aj) = eager, willing, keen. (av) chętnie = willingly