Tom jest chciwy. (Sentence Note)

chciwy adj = greedy (food and wealth). av = chciwie