Tom jest blady.

  • blady aj pale, wan, pallid.
  • comp aj = bledszy or bladszy. adv = blado. comp adv = bledziej or bladziej