Tom jest bardzo rozmowny, prawda?

  • rozmowny aj talkative, chatty. av rozmownie
  • rozmowność f.noun = talkativeness