Tom jako jedyny zdaje się w ogóle bawić. (Sentence Note)

jako jedyny zdaje się = the only one, it seems / seems to be the only one