Tom jada tutaj obiad przynajmniej raz w tygodniu.(Sentence Note)

jadać -am -asz (frequentative verb) = to eat (on a regular basis)