Tom Jackson ustanowił nowy rekord świata.

  • ustanowić ‑wię ‑wisz pf, impf ustanawiać = to institute, establish, set up